Main Menu
User Menu

Military history website

Přerov

okr. Přerov

     
Název:
Name:
Přerov
Originální název:
Original Name:
Přerov
Další názvy:
Other Names:
Prerau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Přerov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°27'18.00"N 17°27'57.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Město
Předmostí
Lověšice
Kozlovice
Dluhonice
Újezdec
Čekyně
Henčlov
Lýsky
Popovice
Vinary
Žeravice
Penčice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1019
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- Hon, Jiří
* 14.01.1891 
Janoušek, Karel
* 30.10.1893 
Domes, Walter
* 21.11.1900 
Vašíček, Rudolf
* 07.11.1901 
Menclová, Dobroslava
* 02.01.1904 
- Boublík, Josef
* 11.02.1905 
Reicin, Bedřich
* 29.09.1911 
Zbořil, Ivo
* 10.07.1957 
Joch, Jindřich
* 19.04.1963 
Fusek, Alexander
† 16.02.1975
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
23.08.1920-01.10.1920
Domobranecký prapor č. 1
1st Militia Battalion
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 2/6
2nd Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/6
3rd Cavalry Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 4/6
4th Cavalry Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.06.1922-DD.09.1933
II. korouhev jezdeckého pluku 6
2nd Guidon of the 6th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.10.1928
Polní eskadrona 2/6
2nd Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 4/6
4th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
01.05.1928-DD.09.1933
Polní eskadrona 5/6
5th Field Squadron of the 6th Cavalry Regiment
DD.10.1928-15.09.1933
Polní eskadrona 6/6 /kulometná/
6th Squadron /Machine-gun/ of the 6th Cavalry Regiment
DD.09.1933-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl 82
82nd Artillery Battalion
01.01.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 16
16th Air Weather Station
24.09.1938-22.10.1938
Letka 63
63rd Flight
25.09.1938-22.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 23
23rd Air Weather Station
29.09.1938-10.12.1938
Ústředna polních pošt
Central Field Post Office
DD.09.1938-DD.10.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 304
2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 304th Regiment
DD.09.1938-DD.10.1938
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 305, velitelství
Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 305th Regiment
06.10.1938-22.10.1938
8. divise
8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 8
8th Signal Battalion
06.10.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 8. divise
Artillery Command of the 8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 8. divise
Signal Command of the 8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 8. divise
Engineer Command of the 8th Division
06.10.1938-22.10.1938
Ženijní rota 8
8th Engineer Company
26.10.1938-14.10.1938
Hlavní velitelství, 5. oddělení /dopravní/ štábu
5th Section /Transport/ of the Staff of the General Headquarters
02.03.1945-29.03.1945
I. skupina Stíhací eskadry 77
1st Group of the 77th Fighter Wing
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 58
58th Artillery Division
15.09.1945-15.01.1946
Letištní peruť Přerov
Air Base Squadron Přerov
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký oddíl 258
258th Artillery Division
01.08.1946-01.07.1950
Letecká základna 11
11th Air Base
01.08.1946-01.03.1949
Letecký pluk 43
43rd Air Regiment
01.08.1946-01.07.1950
Letištní správa Přerov
Airfield Authority of the 11th Air Base
01.10.1947-DD.MM.1949
Dělostřelecký pluk 209
209th Artillery Regiment
01.10.1949-01.11.1950
21. dělostřelecká brigáda
21st Artillery Brigade
01.10.1949-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 324
324th Artillery Regiment
01.07.1950-15.01.1951
Letištní správa 11
11th Airfield Authority
01.01.1951-01.11.1955
14. dělostřelecký pluk
14th Artillery Regiment
15.01.1951-01.02.1951
11. letištní správa
11th Airfield Authority
01.02.1951-01.08.1991
11. letištní prapor
11th Air Base Battalion
01.10.1951-01.11.1954
193. protiletadlový oddíl
193rd Anti-Aircraft Division
15.02.1952-01.01.1953
Proudové výcvikové středisko letectva
Air Force Jet Training Centre
01.01.1953-01.05.1953
14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
14th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-01.11.1954
7. letecký školní pluk
7th Air School Regiment
01.05.1953-01.10.1956
24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
24th Air Support Devices Company
01.07.1954-01.11.1954
25. letecký bombardovací pluk
25th Air Bomber Regiment
01.11.1954-01.09.1965
25. bombardovací letecký pluk
25th Bomber Air Regiment
01.11.1955-01.09.1960
17. letištní prapor
17th Air Base Battalion
01.11.1955-01.06.1957
193. protiletadlový dělostřelecký oddíl
193rd Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.10.1958
29. dělostřelecký pluk
29th Artillery Regiment
03.11.1955-01.10.1960
24. bombardovací letecký pluk
24th Bomber Air Regiment
DD.11.1955-01.10.1960
46. bombardovací letecká divize
46th Bomber Air Division
DD.11.1955-01.08.1960
46. letecká divizní opravna
46th Divisional Air Repair
DD.MM.1955-01.10.1960
46. letecká spojovací rota
46th Air Signal Company
01.10.1956-01.10.1957
Prapor přistávacích zařízení SP-50
Landing Devices SP-50 Battalion
01.08.1957-01.10.1960
46. letecká technická skupina
46th Air Technical Group
01.10.1957-01.09.1963
1. prapor pozemního zabezpečení navigace
1st Ground Support Navigation Battalion
DD.MM.1957-15.08.1958
104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
104th Anti-Aircraft Artillery Division
01.09.1958-10.07.1960
Letka radiotechnického průzkumu
Radio Technical Reconnaissance Squadron
01.10.1958-11.10.1959
17. prapor pozemního zabezpečení navigace
17th Ground Support Navigation Battalion
01.09.1959-01.09.1960
Zahraniční výcviková letka (bombardovací)
Foreign Training Squadron (Bomber)
01.08.1960-31.08.1961
25. letecká opravna
25th Air Repair
01.09.1960-01.09.1962
56. výcviková letka
56th Training Squadron
01.10.1960-01.09.1961
6. dělostřelecká divize
6th Artillery Division
01.09.1961-01.09.1965
10. letecká opravna
10th Air Repair
01.09.1961-01.09.1962
51. výcviková letka
51st Training Squadron
01.09.1962-01.09.1965
29. letištní prapor
29th Air Base Battalion
01.09.1962-DD.08.1965
4. letecký školní pluk
4th Air School Regiment
01.09.1963-01.08.1991
1. prapor radiotechnického zabezpečení
1st Electronic Support Battalion
01.07.1965-01.09.1969
10. protiradiotechnický letecký oddíl
10th Electronic Warfare Air Division
01.09.1965-01.09.1969
2. letka vzdušného radiotechnického průzkumu
2nd Air Radio Technical Reconnaissance Squadron
01.09.1965-01.09.1969
2. stíhací bombardovací letecká divize
2nd Fighter Bomber Air Division
01.09.1965-31.12.1992
32. letecká vojsková opravna
32nd Air Troops Repair
01.09.1965-01.09.1969
32. prapor spojení a radiotechnického zabezpečení
32nd Signal and Radiotechnical Services Battalion
01.10.1965-01.08.1991
6. stíhací bombardovací letecký pluk
6th Fighter Bomber Air Regiment
DD.MM.1965-31.07.1991
2. letka
2nd Squadron of 6th Fighter Bomber Air Regiment
DD.MM.1969-01.11.1991
21. letištní rota "S"
21st Air Base Company "S"
DD.MM.1969-01.09.1973
Výcvikové středisko letectva
Air Force Training Centre
DD.08.1973-01.09.1992
28. letištní prapor
28th Air Base Battalion
01.09.1973-31.12.1992
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.09.1973-01.09.1992
11. prapor radiotechnického zabezpečení
11th Electronic Support Battalion
DD.MM.1978-01.11.1991
30. letištní rota "S"
30th Air Base Company "S"
DD.MM.1978-01.11.1991
31. rota radiotechnického zabezpečení "S"
31st Electronic Support Company "S"
01.08.1991-31.12.1992
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
61st Air Base and Electronic Support Battalion
01.09.1992-31.12.1992
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
5th Air Base and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.10.1994
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.01.1993-DD.MM.1993
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
5th Airfield and Electronic Support Battalion
01.01.1993-31.12.1993
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
61st Airfield and Electronic Support Battalion
01.11.1993-31.12.1994
35. letecká základna
35th Air Base
01.11.1993-DD.MM.1994
4. samostatná stíhací letka
4th Separate Fighter Squadron
01.01.1994-31.12.1994
32. letecká vojsková opravna
32nd Air Troops Repair
01.01.1994-31.12.1994
52. letecká vojsková opravna
52nd Air Troops Repair
01.12.1994-30.09.2000
Technická letka radiotechnického zabezpečení
Radiotechnic Support Technical Squadron
01.01.1995-30.11.2003
33. základna vrtulníkového letectva
33rd Helicopter Air Force Base
01.01.1995-31.08.1997
331. letka bojových vrtulníků
331st Combat Helicopter Squadron
01.01.1995-31.08.1997
332. letka dopravních a speciálních vrtulníků
332nd Transport and Special Helicopters Squadron
01.01.1995-30.06.1997
52. letecká opravárenská základna
52nd Aircraft Maintenance Base
01.07.1997-31.12.2003
32. letecká opravárenská základna
32nd Aircraft Maintenance Base
01.07.1997-30.09.2000
34. výcvikový prapor
34th Training Battalion
01.09.1997-31.12.2003
331. letka bojových vrtulníků
331st Combat Helicopter Squadron
01.09.1997-DD.MM.1999
332. letka bojových vrtulníků
332nd Combat Helicopter Squadron
01.09.1997-DD.MM.1999
333. vrtulníková letka
333rd Helicopters Squadron
01.09.1997-31.12.1998
334. vrtulníková letka
334th Helicopter Squadron
DD.MM.1999-31.12.2003
332. vrtulníková letka
332nd Helicopters Squadron
01.10.2000-31.12.2003
Technická letka radiotechnického zabezpečení a komunikačních prostředků a systémů
Electronic Support and Communication Devices and Systems Technical Squadron
01.01.2004-30.11.2013
23. základna vrtulníkového letectva
23rd Helicopter Air Force Base
01.01.2004-30.09.2008
231. letka bitevních vrtulníků
231st Attack Helicopter Squadron
01.01.2004-30.09.2008
232. vrtulníková letka
232nd Helicopter Squadron
01.01.2004-30.09.2008
234. technická letka oprav letecké techniky
234th Technical Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2004-30.09.2008
235. prapor zabezpečení
235th Support Battalion
01.01.2004-30.09.2008
Rota radiotechnického zabezpečení a komunikačních systémů
Electronic Support and Communication Systems Company
01.01.2007-31.12.2007
Středisko technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Morava
Morava - Technical Support Control and Command Flight Operating Centre
01.01.2008-31.12.2010
Oddělení technického zabezpečení řízení a velení letového provozu Morava
Morava - Technical Support Control and Command Fligft Operating Department
01.10.2008-01.01.2011
232. technická letka oprav vrtulníků
232nd Technical Helicopter Maintenance Squadron
01.10.2008-31.12.2010
233. prapor zabezpečení
233rd Support Battalion
01.10.2008-01.01.2011
Rota Komunikačních a informačních systémů a letecké radionavigační služby
Communication and Information System and Air Radionavigation Service Company of the 233th Support Battalion
01.01.2009-31.12.2010
231. vrtulníková letka
231st Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
23. křídlo vrtulníkového letectva
23rd Helicopter Air Force Wing
01.01.2011-30.11.2013
231. vrtulníková letka
231st Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
232. vrtulníková letka
232nd Helicopter Squadron
01.01.2011-30.11.2013
233. letka oprav letecké techniky
233rd Aircraft Maintenance Squadron
01.01.2011-30.11.2013
234. prapor zabezpečení velení
234th Command Support Battalion
01.01.2011-30.11.2013
235. prapor logistické podpory
235th Logistic Support Battalion
01.01.2011-30.09.2013
Opravna leteckých radionavigačních systémů
Aviation Radionavigation System Repair Shop
DD.MM.RRRR-01.10.1958
3. technická skupina
3rd Technical Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/G1zqk
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#489442Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přerov


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 22 280 obyvatel (z toho 21 059 osob národnosti československé, 714 osob národnosti německé, 11 osob národnosti polské, 118 osob národnosti ruské, 13 osob národnosti srbochorvatské a 161 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký oddíl 82 (od září 1933),
letka Leteckého pluku 2 (od ledna 1938),
Letecká radioelektrická stanice 19 (od července 1938),
Letecká povětrnostní stanice 16 (od ledna 1938),
jednotlivé eskadrony II. korouhev Jezdeckého pluku 6 (od října 1920),
II. korouhev Jezdeckého pluku 6 (od června 1922).


Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Jezdecké kasárny (postaveny roku 1854 pro potřeby vojenského školství), letecké jednotky se nacházely na vojenském letišti Přerov.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#176479Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl 258
01.10.1947-DD.MM.1949 Dělostřelecký pluk 209
DD.MM.1949-31.12.1950 21. dělostřelecká brigáda
DD.MM.1949-31.12.1950 Dělostřelecký pluk 324
01.01.1951-DD.MM.1954 14. dělostřelecký pluk
DD.MM.1954–DD.MM.1958 29. dělostřelecký pluk
DD.MM.1957–14.08.1958 104. protiletadlový dělostřelecký oddíl
01.10.1960-31.08..1961 6. dělostřelecká divize
DD.MM.1955–DD.MM.1959 3. technická skupina
DD.MM.1946–DD.MM.1949 Letecký pluk 43
DD.MM.1946–31.12.1950 Letecká základna 11
01.01.1951-31.03.1951 11. letecká základna 01.04.1951–DD.MM.1991 11. letištní prapor
DD.MM.1949–31.12.1950 Spojovací letka 2
01.01.1951-DD.MM.1952 2. letka 45. dělostřeleckého leteckého průzkumného pluku
01.01.1953-31.10.1954 7. letecký školní pluk
01.11.1954-31.08.1965 25. bombardovací letecký pluk
03.11.1955-30.09.1960 24. bombardovací letecký pluk
03.11.1955-31.8.1960 17. letištní prapor
01.01.1953-30.04.1953 14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
01.05.1953-30.09.1956 24. rota LZP
01.10.1956-30.09.1957 Prapor přistávacího zařízení SP-50
01.10.1956-30.09.1963 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.10.1963-31.07.1991 1. prapor radiotechnického zabezpečení
01.08.1991-31.12.1992 61. prapor letištního a RTZ
DD.11.1955-30.09.1960 46. bombardovací letecká divize
01.08.1957-30.09.1960 46. letecká technická skupina
01.08.1957-30.09.1962 56. výcviková letka
01.09.1960-30.09.1965 10. letecká opravna
01.10.1965-31.12.1992 32. letecká vojsková opravna
01.08.1961-30.09.1962 51. výcviková letka
01.09.1962-30.09.1965 4. letecký školní pluk
01.09.1962-30.09.1965 29. letištní prapor
01.09.1965-31.10.1971 21. letištní rota „S“
01.07.1965-31.08.1969 10. protiradiotechnický letecký oddíl
01.09.1965-31.08.1969 2.stíhací bombardovací letecká divize
01.09.1965-31.08.1969 32. prapor spojení a RTZ
01.09.1965-31.07.1991 6.stíhací bombardovací letecký pluk
01.09.1968-31.08.1973 Výcvikové středisko letectva
01.09.1973-31.12.1992 1. letecký školní pluk
01.09.1973-31.12.1992 11. prapor radiotechnického zabezpečení
01.09.1973-31.12.1992 28. letištní prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_36.htm
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#402402Version : 0
MOD
     
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 1. and 6. eskadrona dragounského regiment no. 12

Note:
Note:
-
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien, 1914)"
.
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#416316Version : 0
MOD
a Monument to Jana Blahoslava

A monument to the bishop, the Unity of the brethren Jan Blahoslavovi. It is located approximately in the middle of the Upper square, opposite the castle. It is almost circular layout, with the main motive of the characters přerovský native Jana Blahoslava, which looks to the castle and in the hands clutching a Bible Czech, behind the statue, then there is a portico bearing the inscriptions "Chosen and posted 1549-1555" and "Became over the age of Unity".


Source:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=4202.
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#523794Version : 0
Historical depictions.
Přerov - Rok 1913
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156413787735183/?type=3&theater

Rok 1913
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Rok 1926
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156413947735167/?type=3&theater

Rok 1926
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Rok 1911
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/174933429216552/?type=3&theater

Rok 1911
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Gymnasium a kostel sv. Vavřince na pohlednici z roku 1910
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762298473813375/?type=3&theater

Gymnasium a kostel sv. Vavřince na pohlednici z roku 1910
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Rok 1919
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762821053761117/?type=3&theater

Rok 1919
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Celkový pohled na město na pohlednici z roku 1920
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/174933285883233/?type=3&theater

Celkový pohled na město na pohlednici z roku 1920
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Bečva a město na pohlednici z roku 1918
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156414141068481/?type=3&theater

Bečva a město na pohlednici z roku 1918
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Celkový pohled na město, pohlednice z roku 1930
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/761763453866877/?type=3&theater

Celkový pohled na město, pohlednice z roku 1930
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Náměstí ze zámkem na pohlednici z roku 1898
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762821510427738/?type=3&theater

Náměstí ze zámkem na pohlednici z roku 1898
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Dolní náměstí na pohlednici z roku 1899
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/156414554401773/?type=3&theater

Dolní náměstí na pohlednici z roku 1899
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Přerovské náměstí na pohlednici z roku 1919
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/746555625387660/?type=3&theater

Přerovské náměstí na pohlednici z roku 1919
Zdroj:
www.facebook.com

Přerov - Mostní ulice a zámek na pohlednici z roku 1911
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.156413554401873.30693.152396488136913/762298960479993/?type=3&theater

Mostní ulice a zámek na pohlednici z roku 1911
Zdroj:
www.facebook.com

URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#526302Version : 0
the Church of st. Michael'sSources:
mapy.cz.
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#595992Version : 0
Upper square

On the Top of the square is located the town Hall, the castle and the castle Přerov, a statue of st. Roch, a monument to Jana Blahoslava and a number of historic townhouses.

Sources:
Own visit.
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#595995Version : 0
Square T. G. Masaryk's.
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#597950Version : 0
Chapel.
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#597951Version : 0
a Statue of st. John of Nepomuk.
Přerov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.armedconflicts.com/okr-Prerov-t45162#597952Version : 0