Main Menu
User Menu

Military history website

Tiso, Štefan

     
Příjmení:
Surname:
Tiso
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Tiso
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1897 Veľká Bytča /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.03.1959 Leopoldov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- pre svojej pôsobenie v období druhej svetovej vojny bol po jej skončení odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 30 rokov
- zomrel vo výkone trestu vo Väznici Leopoldov.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.facebook.com
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Tiso
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Stefan-t74598#652529Version : 0
MOD
Judr. Štefan Tiso


* 18.10.1897, Veľká Bytča (today súčasť Bytče)
+ 28.3.1959


Štefan Tiso zmaturoval in 1915, have plans after graduation was piped and in 1916 padol into the Russian zajatia. In 1918 vstúpil to the czechoslovak légií. Slovakia sa back in 1920. Short bol in Brno, then in Bratislave, where vyštudoval right.

After štúdiu nastúpil ako sudca to Trencin. In 1938, the sa became a predsedom regional súdu. In septembri 1939 bol preložený to Bratislava, where the sa became the predsedom najvyššieho súdu vtedy have a separate Slovakia.

After the outbreak of the Slovak národného povstania and after odstúpení government Vojtecha Fat /5. 9. 1944/ bol menovaný posledným predsedom of the government of the Slovak state. Štefan Tiso was konsolidovať conditions in the Slovak štáte, ktorý bol from väčšej part of the obsadený the Red army. In januári 1945 drafted deklaráciu that prehlasovala vernosť ideas ľudáckeho mode and "spojencovi Slovakia" Adolf Hitler. Before postupujúcou Red army utiekol, so ako next predstavitelia of the Slovak state, to the Rakúska. 8. 5. 1945 podpísal with the american generálom Colliersem kapitulačný decree, which handed apparently the Slovak state under the decision-making právomoc of the U.S. army. Then the bol, together with prezidentom Jozefom Tisom, issued in Czechoslovakia. Národný súd v Bratislave him odsúdil to 30 years väzenia.

Štefan Tiso bol bratrancom the president of the Slovak republic Jozef Tisa.

source: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Tiso
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Tiso.
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Stefan-t74598#274432Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vláda Štefana Tisa (05.09.1944-04.04.1945) v prezidenstskom paláci v Bratislave.

Z ľava:
Ľudovít Lednár (minister dopravy a verejných prác),
Aladár Kočiš (minister školstva a národnej osvety),
Mikuláš Pružinský (minister financií),
Štefan Tiso (predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti),
Jozef Tiso (prezident Slovenskej republiky),
Alexander Mach (minister vnútra),
Gejza Medrický (minister hospodárstva),
Štefan Haššík (minister národnej obrany),
Tido J. Gašpar (šéf Úradu propagandy).

zbierka autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666651
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Stefan-t74598#666658Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Predseda vlády dr. Štefan Tiso pri prejave v sneme. V pozadí úplne hore predseda Snemu Slovenskej republiky dr. Martin Sokol.


zbierka autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666666
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Stefan-t74598#666667Version : 0
MOD