Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Železnodrožnyj, Operační letiště Gerdauen [1939-1945]

Gerdauen Operational Airfield

Einsatzhafen Gerdauen

     
Název:
Name:
Operační letiště Gerdauen
Originální název:
Original Name:
Einsatzhafen Gerdauen
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Železnodrožnyj
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
54°23'50.00"N 21°17'40.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1939 vybudováním
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
22.08.1939-01.10.1939
1. letka Bombardovací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.08.1939-01.10.1939
2. letka Bombardovací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.08.1939-01.10.1939
3. letka Bombardovací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Bomber Wing
22.08.1939-01.10.1939
I. skupina Bombardovací eskadry 2
1st Group of the 2nd Bomber Wing
22.08.1939-01.10.1939
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 2
Staff of the 1st Group of 2nd Bomber Wing
07.06.1941-DD.07.1941
Bombardovací eskadra 76
76th Bomber Wing
07.06.1941-DD.07.1941
Štáb Bombardovací eskadry 76
Staff of the 76th Bomber Wing
DD.06.1941-DD.07.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 76
1st Group of the 76th Bomber Wing
DD.08.1944-15.10.1944
1. letka Noční stíhací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Night Fighter Wing
DD.08.1944-DD.10.1944
3. letka Noční stíhací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Night Fighter Wing
18.10.1944-DD.11.1944
I. skupina Noční stíhací eskadry 100
1st Group of the 100th Night Fighter Wing
18.10.1944-DD.11.1944
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 100
Staff of the 1st Group of the 100th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.01.1945
Bitevní eskadra 3
3rd Ground Attack Wing
DD.10.1944-DD.12.1944
II. skupina Bitevní eskadry 1
2nd Group of the 1st Ground Attack Wing
DD.10.1944-DD.01.1945
Štáb Bitevní eskadry 3
Staff of the 3rd Attack Wing
01.11.1944-DD.11.1944
4. letka Bitevní eskadry 4
4th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
01.11.1944-DD.11.1944
5. letka Bitevní eskadry 4
5th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
01.11.1944-DD.11.1944
6. letka Bitevní eskadry 4
6th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
01.11.1944-DD.11.1944
II. skupina Bitevní eskadry 4
2nd Group of the 4th Ground Attack Wing
01.11.1944-DD.11.1944
Štáb II. skupiny Bitevní eskadry 4
Staff of the 2nd Group of 4th Ground Attack Wing
02.11.1944-DD.11.1944
1. letka Bitevní eskadry 4
1st Squadron of the 4th Ground Attack Wing
02.11.1944-DD.11.1944
2. letka Bitevní eskadry 4
2nd Squadron of the 4th Ground Attack Wing
02.11.1944-DD.11.1944
3. letka Bitevní eskadry 4
3rd Squadron of the 4th Ground Attack Wing
02.11.1944-DD.11.1944
I. skupina Bitevní eskadry 4
1st Group of the 4th Ground Attack Wing
02.11.1944-DD.11.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 4
Staff of the 1st Group of 4th Ground Attack Wing
DD.11.1944-DD.01.1945
1. letka Bitevní eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
DD.11.1944-DD.01.1945
2. letka Bitevní eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
DD.11.1944-DD.01.1945
3. letka Bitevní eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Ground Attack Wing
DD.11.1944-DD.01.1945
I. skupina Bitevní eskadry 3
1st Group of the 3rd Ground Attack Wing
DD.11.1944-DD.01.1945
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 3
Staff of the 1st Group of the 3rd Ground Attack Wing
21.01.1945-26.01.1945
5. letka Stíhací eskadry 1
5th Squadron of the 1st Fighter Wing
21.01.1945-26.01.1945
6. letka Stíhací eskadry 1
6th Squadron of the 1st Fighter Wing
21.01.1945-26.01.1945
6. letka Stíhací eskadry 1
6th Squadron of the 1st Fighter Wing
21.01.1945-26.01.1945
7. letka Stíhací eskadry 1
7th Squadron of the 1st Fighter Wing
21.01.1945-26.01.1945
8. letka Stíhací eskadry 1
8th Squadron of the 1st Fighter Wing
21.01.1945-26.01.1945
II. skupina Stíhací eskadry 1
2nd Group of the 1st Fighter Wing
21.01.1945-26.01.1945
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 2nd Group of 1st Fighter Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Stíhací velitelství Východní Prusko
Fighter Command East Prussia


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.01.1945 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.ww2.dk/lwairfields.html
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.wiki.luftwaffedata.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Zeleznodroznyj-Operacni-letiste-Gerdauen-1939-1945-t184961#539728Version : 0
MOD
Reklama