Kalina, Dezider

Dezider Kišš
     
Příjmení:
Surname:
Kalina1) Kalina1)
Jméno:
Given Name:
Dezider Dezider
Jméno v originále:
Original Name:
Dezider Kalina
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.02.1908 Chynorany /
07.02.1908 Chynorany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.07.1954 Trnava / 29.07.1954 Trnava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- od dne 29.09.1945 užíval přijmení Kalina - from 29.09.1945 he used the surname Kalina
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf
URL : https://www.valka.cz/Kalina-Dezider-t126568#429015 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Kalina Kalina
Jméno:
Given Name:
Dezider Dezider
Jméno v originále:
Original Name:
Dezider Kalina
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1918-DD.MM.1926 Reálne gymnasium, Nitra
DD.MM.1926-DD.MM.1929 Bohoslovecké učiliště, Nitra
DD.MM.1929-DD.MM.1930 Karlova univerzita, Praha
DD.MM.1918-DD.MM.1926 Reálne gymnasium, Nitra
DD.MM.1926-DD.MM.1929 Bohoslovecké učiliště, Nitra
DD.MM.1929-DD.MM.1930 Karlova univerzita, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1945-DD.MM.1946 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Kurs pro generály a vyšší velitele, Praha
DD.MM.1945-DD.MM.1946 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Kurs pro generály a vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1935 podporučík (duch.) v zálohe
DD.02.1935 nadporučík (duch.)
01.04.1938 kapitán (duch.)
30.05.1939 stotník (duch.)
13.11.1940 major
01.01.1942 podplukovník
23.12.1944 plukovník
03.10.1950 brigádní generál
DD.MM.1991 generálmajor2)
DD.MM.RRRR 2nd Lieutenant (spiritual service) (Reserve)
DD.02.1935 1st Lieutenant (spiritual service)
01.04.1938 Captain (spiritual service)
30.05.1939 Captain (spiritual service)
13.11.1940 Major
01.01.1942 Lieutenant Colonel
23.12.1944 Colonel
03.10.1950 Brigadier General
DD.MM.1991 Major-General in Memoriam2)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- 16.9.1939 - Řád svatého Sávy, V. stupeň (rytíř) (Jugoslávské království)

1) původně Kišš, od dne 29.09.1945 užíval přijmení Kalina
2) po rehabilitaci
- 16.9.1939 - Order of St. Sava, 5th Class ( Kingdom of Yugoslavia)

1) originally Kišš, from 29.09.1945 he used the surname Kalina
2) after rehabilitation
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf
URL : https://www.valka.cz/Kalina-Dezider-t126568#562376 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more