Mudroň, Julius

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rotný Julius Mudroň


* 13.07.1920
+ 27.04.1945 - zahynul


Narodil se v Liptovském Hrádku v rodině strojvůdce lesní železnice. Po absolvování gymnázia byl zaměstnán u Státních lesů. 15. března 1939 začal s pilotním výcvikem u Stredoslovenského aeroklubu ve Zvolene a po jeho ukončení s výsledkem "velmi dobrý" byl odvelen a 10. ledna 1940 nastoupil vojenskou prezenční službu v Piešťanech. 1. září 1941 byl převelen do Školy leteckého dorostu v Trenčianských Biskupicích (později přeložena do Banské Bystice) a po jejím absolvování a ukončení pilotního výcviku zde sloužil jako instruktor.


Do Slovenského národního povstání se zapojil jako pilot Kombinované letky na letišti Tri Duby. Po odsunutí do Sovětského svazu byl přidělen ke 2. čs. stíhacímu leteckému pluku, umístěnému koncem dubna na letišti v Balicích poblíž Krakova, kde během výcviku 27. dubna 1945 havaroval při cvičném souboji. Pohřben je na hřbitově v Balicích (Polsko).zdroje
Balla - Pod křídly je Ostrava, Profil, Ostrava 1985
Loucký - Mnozí nedoletěli, Naše vojsko, Praha 1989, ISBN 80-206-0053-1
URL : https://www.valka.cz/Mudron-Julius-t67106#237357 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

zdroj: Balla – Pod křídly je Ostrava, Profil, Ostrava 1985
URL : https://www.valka.cz/Mudron-Julius-t67106#237359 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Údaje o datu jeho umrtí se v různých zdrojích liší. Já vycházím ze sborníku Daňko a kol. - 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, kde je otištěn opis rozkazu velitele 1. čs smíš. let. divize ze 30.4.1945 č.j. 44/1945 O leteckých nehodách a neštěstích v jednotkách 1. čs smíš. let. divize. Stejné datum (27.4.45) uvádějí i J. Balla (viz. zdroje výše, vzpomínka L. Valouška) a S. Bursa (Stíhač Rudo Božik, Svět křídel 2006, zde vzpomínka R. Božika). Naopak F. Loucký (Mnozí nedoletěli, Naše vojsko, Praha 1989, ISBN 80-206-0053-1), z jehož práce vychází i E. Čejka (Zlomená křídla, 3. doplněné vydání, NADAS, Praha 1991, ISBN 80-7030-107-4), uvádí datum 29.4.1945.
URL : https://www.valka.cz/Mudron-Julius-t67106#239285 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more