Main Menu
User Menu

Military history website

Schön, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Schön
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Schön
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.09.1962 Moravská Třebová
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zástupce ředitele Sekce podpory AČR
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
URL : https://www.armedconflicts.com/Schoen-Jaroslav-t218273#611664Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Schön
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Schön
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1977-DD.MM.1981 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1982-DD.MM.1986 VAAZ Brno, obor vojenskoinženýrský - tankový a automobilní a obor vojenskoinženýrský - zbraně munice
DD.MM.2009-DD.MM.2009 Královská akademie obranných studií, Londýn
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR Plukovník gšt.
28.10.2018 Brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1986-DD.MM.1990 důstojník technické skupiny 11. dělostřelecké základny Jince
DD.MM.1990-DD.MM.1991 náčelník automobilní služby 31. dělostřelecké základny, Jemčina
DD.MM.1991-DD.MM.1992 velitel vyprošťovací čety 9. praporu oprav a techniky, Tábor
DD.MM.1992-DD.MM.1993 vedoucí starší důstojník skupiny provozu a ošetřování oddělení tankové
a automobilní služby správy vyzbrojování a technického zabezpečení
VVZ, Tábor
DD.MM.1993-DD.MM.1994 velitel roty oprav pásové techniky 9. praporu oprav a techniky, Tábor
DD.MM.1994-DD.MM.1994 zástupce velitele praporu pro výzbroj 9. praporu oprav a techniky, Tábor
DD.MM.1994-DD.MM.1997 náčelník skupiny řízení oprav 4. przab, Tábor
DD.MM.1997-DD.MM.1998 náčelník skupiny řízení oprav oddělení logistiky 4. przab, Tábor
DD.MM.1998-DD.MM.1999 náčelník pracoviště řízení oprav VTM brigády skupiny logistiky
4.przab, Tábor
DD.MM.1999-DD.MM.2001 náčelník pracoviště řízení oprav VTM brigády skupiny logistiky štábu
4. praporu logistiky, Tábor
DD.MM.2001-DD.MM.2003 zástupce velitele 4. praporu logistiky, Havlíčkův Brod
DD.MM.2003-DD.MM.2004 velitel 4. praporu logistiky, Havlíčkův Brod
DD.MM.2004-DD.MM.2005 náčelník oddělení plánování logistické podpory – zástupce náčelníka
odboru řízení logistické podpory, Velitelství společných sil, Olomouc
DD.MM.2005-DD.MM.2006 náčelník oddělení operačního plánování logistiky – zástupce náčelníka
odboru řízení logistické podpory, Velitelství společných sil, Olomouc
DD.MM.2006-DD.MM.2007 náčelník oddělení řízení logistické podpory - zástupce náčelníka
odboru řízení logistické podpory Velitelství společných sil, Olomouc

DD.MM.2007-DD.MM.2008 náčelník odboru logistického zabezpečení personálu a nemovité
infrastruktury Velitelství společných sil, Olomouc
DD.MM.2009-DD.MM.2010 náčelník odboru logistiky pozemních sil štábu Velitelství společných sil,
Olomouc
DD.MM.2010-DD.MM.2010 zástupce ředitele odboru – vedoucí oddělení rozvoje logistiky a
logistických schopností odboru rozvoje a výstavby logistiky Sekce
logistiky MO, Praha
DD.MM.2011-DD.MM.2013 zástupce ředitele odboru rozvoje a výstavby logistiky – vedoucí
oddělení rozvoje logistiky a logistických schopností Sekce logistiky
MO, Praha
DD.MM.2013-DD.MM.2016 ředitel odboru IMS a ACT/NATO HQ zahraničního pracoviště, Brusel
DD.MM.2016-DD.MM.2017 náčelník odboru řízení logistiky Agentury logistiky, Stará Boleslav
01.10.2017-DD.MM.RRRR zástupce ředitele Sekce podpory MO, Praha

DD.MM.2000-DD.MM.2000 velitel taktického podpůrného týmu CIMIC, SFOR, Bosna a
Hercegovina
DD.MM.2005-DD.MM.2006 náčelník oddělení velitelství MNB (C), KFOR, Kosovo
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak Za službu v misi SFOR
Honorary Commemorative Badge For Service in SFOR Mission
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
-

NATO / DD.MM.RRRR

Medaile NATO "Non-Article 5" za mise na Balkáně
NATO Non-Article 5 medal for the Balkans
-


Medaile ministra obrany ČR Za službu v zahraničí – všeobecná III. stupně
Stužka medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I. stupně – XX.
Medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I. stupně
Medaile ministra obrany ČR Za službu v zahraničí – KFOR III. stupně
Čestný pamětní odznak NATO RESPONSE FORCES - 1
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
URL : https://www.armedconflicts.com/Schoen-Jaroslav-t218273#611672Version : 0