Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Čatloš, Ferdinand

Čatloš, Ferdinand

     
Příjmení:
Surname:
Čatloš
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Čatloš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál 1. třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.10.1895 Liptovský Svätý Peter /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1972 Martin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr národní obrany Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Štefanský, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava, MO SR 1998.
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#259289Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Čatloš
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Čatloš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1939 generál I. třídy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1932-DD.01.1935 Náčelník štábu : 2. horská brigáda
DD.01.1935-15.10.1935 Náčelník štábu : 2. horská brigáda
15.10.1935-25.09.1938 Náčelník štábu : 8. divise
25.09.1938-22.10.1938 Náčelník štábu : 37. hraniční oblast
01.09.1939-01.10.1939 Velitel : Polní armáda Bernolák
02.05.1939-01.10.1940 Velitel : Hlavní vojenské velitelství
22.06.1941-12.08.1941 Velitel : Armádní skupina
14.03.1939-27.08.1944 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

02.10.1939

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.1939

Slovenský válečný vítězný kříž I. třídy
Slovakian War Victory Cross 1st Class
Slovenský vojenný víťazný kríž I. triedy
-

DD.MM.1939

Medaile Za hrdinstvo 1. stupně
Bravery Medal - 1st Class
Medaila Za hrdinstvo 1.stupňa
-

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.10.1941

Záslužný řád německé orlice 1. třída
Order of Merit of German Eagle 1st Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 1. Klasse
-

DD.MM.1942

Řád rumunské koruny 1. třída s meči
Order of Crown of Romania 1st Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Slovenský válečný vítězný kříž II. třídy
Slovakian War Victory Cross 2nd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž II. triedy
-

DD.MM.RRRR

Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
Slovakian War Victory Cross 3rd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

MM.DD.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Štefanský, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava, MO SR 1998.
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#505270Version : 0
MOD
Ferdinand Čatloš


(7. 10. 1895 Liptovský Svätý Peter - 16. 10. 1972 Martin)


Czechoslovak dôstojník, Slovak general and politician.
Ferdinand Čatloš fought for 1. svetovej war in rakúsko-uhorskej army on the Russian front. In septembri 1915 he was captured and as an activist of the Slovak hnutia was in prison táboroch to propagátorom myšlienky Czechoslovakia. In 1917 sa he enrolled in the legions, nastúpil to 7. Tatranskému regiment and graduated dôstojnický course in Borispol. Fast advanced and from veliteľa čaty sa became in septembri 1919 already veliteľom III. battalion worry 12. the regiment M. R. Stefanik. It belonged between gifted and skúsených dôstojníkov.
Now are back to eating home odišiel študovať Vysokú school vojnovú vo Francúzsku and then prešiel council veliteľských and štábnych funkcii. V marci 1939 (vtedy bol in the rank of lieutenant colonel generálneho staff) bol menovaný generálom Even. triedy of the Slovak republic and at the same time, sa became ministrom národnej defense. To the fullest sa attended the akciách of the Slovak army during the German-poľskej the army and mal merit and seconded to the Slovak vojakov on východnú front after 1941. Mal well a strong political ambície, in the years 1939-40 he added to the Vojtechovi Tuk, but neskôr gave prednosť Joseph Tisovi. From väčšiny predstaviteľov Slovak state sa distinguished cirkevnou príslušnosťou - bol because a protestant.
1944 sa already tried to kontaktovať the resistance of its range, however, our tušenie. But the resistance of meant what program know your. Bolo we know that with the German military kruhmi nevychádza nejlepšie and začiatkom 1944 reported resistance group Jan Goliana, Mikuláša Ferjenčíka and Mirek Vesela to London, that Čatloš is determined postaviť sa against okupácii.
Čatloš skutočne to train them spiknutie against the government, ktorej bol member, and in the building of the ministry of defence sa secret was going akcia (the so-called Čatlošovo memorandum). And when sa koncom júla 1944, the German command began pokúšať about začlenenie of the Slovak army under the leadership of by agustín Malára under the právomoc army group Severná Ukraine, understood Čatloš nutnosť realizovať his plan. Ochre contact on the Malára, ktorý mal veliteľstvo in Poprad, mal k dispozícii on ministerstve aj col. Viliam Talského. I decided sa nadvizať contact so sovietskou aside and domnieval sa, that has a nielen primate, but performs with prevratnou iniciatívou - on the existence of a military ústredia, ilegálnej Slovenskej národnej to the council and it kontaktoch on the London and Moscow our is not tušenie.
Airplane to Moscow odletelo 4.August 1944 - his favorite kitty organizátorom vlastnej shares of bol Ferjenčík. 6.augusta did they land in Moscow, but the ich held the NKVD and up to 2.septembra sa could Ferjenčík stretnúť with Heliodorom Píkom. It was povstanie v plnom prúde. Alone Čatloš after its launch prebeholl on the rebel územie, but it's bol ihneď internee and it wasn't for him holiday vykonávať žiadnu vojenskú, even politickú činnosť.
After oslobodení bol within the retribučného dekrétu built before the court and in the rokoch 1945-48 uveznený. He then worked as a úradník in Martin, and died in súkromí. Buried together with his wife on Národnom cintoríne in Martin, sector F, grave 188..
Čatloš, Ferdinand - Hrob Ferdinanda Čatloša a jeho manželky Eleny. Foto Janko Paliga (12.07.2021)

Hrob Ferdinanda Čatloša a jeho manželky Eleny. Foto Janko Paliga (12.07.2021)
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#6438Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ferdinand Čatloš
Čatloš, Ferdinand - Generál počas príhovoru k vojakom Rýchlej divízie

Generál počas príhovoru k vojakom Rýchlej divízie
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#87296Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V literatúre , ktorá sa zaoberá problematikou SNP som čítal, že gen. Čatloš padol do rúk povstalcom v B. Bystrici.Nedávno sa mi dostala do rúk monografia obce Uhrovec v ktorej sa uvádza cit. - 2. septembra 1944 v ranných hodinách prišiel do Uhrovca minister národnej obrany arm. gen. Ferdinand Čatloš so svojim sprievodom. Na Námestí Ľudovíta Štúra sa bez odporu vzdal do rúk miestnych partizánov a odovzdal svoju zbraň poručíkovi Sergejovi Panfilovovi a Michalovi Masarykovi. Na základe ďalšieho rozhodnutia bol eskortovaný do Banskej Bystrice. - koniec citátu
Je to pravda, alebo dohady?
Nehľaďte na zlé označenie hodnosti.
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#259387Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Portrétní fotografie
Zdroj: http://dusan.idealnypartner.sk/sk/1939-45/
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#331016Version : 0